Resereflektion nr 58: Kan turism bidra till fredsbygge?

Posted on

Kan guidade turer och turism bidra till fredsbygge i ett land som Nordirland där krig och konflikter pågått i decennium? Förvånande nog verkar svaret vara ja.

Trots att det varit fred på Nordirland i många år och länge sedan det var oroligt mellan de olika organisationerna (som förenklat förklarat tillhör protestanter eller katoliker) finns det fortfarande kvar spänningar, sår och en del svårigheter.

Turism och fredsbygge i Nordirland

Att arbeta med att utveckla det lokala samhället är en stor del av mångas engagemang i Nordirland. Under min studieresa genom mitt jobb fick vi besöka en EastSide Visitor Center i Belfast som berättade att deras verksamhet bidrog till fredsbygge.

fredsbygge
Introduktion till hur East Side Turism använder turism som del av utveckling

Jag hade svårt att få ihop hur turism kan bidra till peacebuildning men efter samtal med deras Turist manager blev det uppenbart. Att som tidigare stridande för den ena sidan göra guidade turer genom sitt ”eget område” och berätta sin historia om deras verklighet och syn på konflikten och i det möta turisters frågor eller kommentarer tvingar dem att hitta ord för att förklara istället för att bli arg och ta till våld.

Det kan anses banalt att guidade turer skulle kunna vara behjälpligt i en konflikt som pågått i decennium. Självklart kan det i sig som enskild åtgärd inte förändra ett helt samhälle men i ett land som är splittrat är alla bäckar små viktiga. Varje steg en enskild individ tar i att närma sig den andra sidan och hitta ett objektivt och mer sansat förhållningssätt till dess olikheter bidrar på sitt sätt.

Note: Konflikter och utmaningar på Nordirland känns vanskligt och svårt att skriva om. Jag vill inte bagatellisera på något sätt men däremot bidra till ett perspektiv som, åtminstone för mig, var oväntat.

Alla resereflektioner hittar du i kategorin Resereflektioner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.