Resa med normglasögon – följa eller bryta normer som resenär

Posted on

Att resa med normglasögon är ett sätt att förbättra sina möjligheter att resa medvetet. Det är då vi som resenärer aktivt väljer att flöja eller bryta normer.

Att resa med normglasögon

Våra normglasögon är olika skarpt slipade när vi reser och att förbättra vår klarsynthet gör vi genom att läsa på, reflektera, granska vår maktposition och testa oss fram.

Att resa med normglasögon är inte alltid helt lätt. Principen är enkel: granska och analysera vilka normer som gäller och välj aktivt hur du vill förhålla dig till och agera utifrån dem. Det är att se normerna, att förstå när en själva förstärker eller bryter mot dem som är det svåra.

Bakom mina solglasögon med färgade glas, hur klarsynt kan jag då vara?

Baskunskap om normer

Normer är underförstådda gemensamma regler, förväntningar och ideal om vad som är positivt, önskvärt och fördelaktigt beteende. Vad som är norm skiljer sig inom och mellan kulturer och länder. Många normer gör att samhällen fungerar smidigt, som att t.ex. stå i kö, medan andra begränsar människors frihet t.ex. när det finns normer om vem du får bli kär i. Normer är därmed per definition varken bra eller dåliga utan allt beror på kontexten, gruppen och situationen. Det i sin tur betyder att följa eller bryta normer kan vara både gynnsamt och det motsatta beroende på vad du vill uppnå.

När någon bryter en norm

När normer bryts eller överträds uppstår allt ifrån en obehagskänsla till utfrysning och kraftfulla sanktioner, alltså straff av olika slag. När vi reser blir normer extra tydliga eftersom de framträder först när de synliggörs. När vi inte vet vilka normer som råder överträder vi dem utan att vi alltid är medvetna om det.

Min första gång i ett tempel i Sri Lanka – inte så lätt att veta vilka normer som gäller.

5 sätt att agera i relation till en norm

Här är två exempel och olika varianter på hur normer kan mötas. Det ena exemplet rör klädesnormen om att täcka axlar och knän i religiösa byggnader (oavsett religion) och det andra heteronormen om att samkönade inte får/inte bör visa kärlek för varandra (gäller i en majoritet av länder). Våra normglasögon hjälper oss att se normer på olika sätt och påverkar därmed vilka möjliga alternativ till agerande som vi ser.

Förstärka normer:

Agera enligt normerna samt förtydliga att det verkligen är dessa normer som gäller inom denna grupp.

 • Bära passande kläder samt säkerställa att alla i sällskapet har kläder som anses lämpliga i den byggnad som besöks.
 • Inte visa kärlek mellan samma kön samt förstärka snarare än utmana det stereotyp feminina och maskulina uttrycket som personer

Följa normer:

Agera så som det förväntas, medvetet eller omedvetet.

 • Bära de kläder som är önskvärda för sammanhanget.
 • Inte visa att två av samma kön i resesällskapet är ett kärlekspar
Normmässigt klädd i moské i Abu Dhabi

Synliggöra normer:

Genom ord eller handling beskriva vad du ser eller uppfattar. Det kräver inte att normer bryts utan är mer av ett neutralt konstaterande som kan ge upphov till intressanta samtal.

 • Föra samtal om vilka klädesnormer du uppfattar finnas, nyansera, ifrågasätta, vrida och vända på perspektiv.
 • Anpassa beteende utifrån kontext och sätta ord på hur detta tar sig i uttryck.

Bryta normer:

Medvetet eller omedvetet agera på ett sätt som inte är förväntat eller önskvärt.

 • Använda mindre kläder än vad som anses lämpligt. Antingen i entrén eller ta av sig inne i byggnaden. Kan göras diskret genom att ligga på gränsen eller uppenbart genom att ha på sig något helt annat än vad normen säger.
 • Vid utvalda tillfällen eller hela tiden, hålla handen, pussas och ”visa upp er” som ett par. Bryta heteronormen kan även göras av samkönat resesällskap som ”agerar kärleksfullt” utan att vara ett riktigt kärlekspar.
HBTQ-barbies som bryter nog normerna allt de kan 🙂

Förändra normer:

Genom att återkommande synliggöra och bryta normer kan de förändras beroende på hur många som gör det, under hur lång tid de synliggörs och bryts samt hur starka de är i utgångsläget.

 • Aktivt välja kläder, uppenbart normbrytande eller på gränsen. Skriva insändare, göra upprop, skapa manifestationer och organisera fler är ytterligare sätt att förändra normer.
 • Medvetet och återkommande bryta mot rådande normer, diskret eller uppenbart samt likt klädesnormen diskutera och engagera sig i frågan.
Att förändra normer som resenär är svårt, det tar ofta otroligt lång tid. Här ett porträtt av en person som kämpat för HBTQ-personers rättigheter i Kalifornien

Ska resenärer bryta normer?

Ibland, kanske, det beror på. Riktiga icke-svar men också det enda vettiga. Hur vi förhåller oss till och agerar på normer behöver vara medvetet och reflekterat. I vissa fall är att följa normer både det enda möjliga (t.ex. om det också är olagligt) och i andra fall kan det vara befogat att bryta eller försöka förändra.

Normer sitter ofta svinhårt och att en resenär bryter betyder inte att normer förändras, de kan snarare förstärkas. Här krävs stor ödmjukhet. Som resenär finns det en massa “vita problematiker” i stil med:

 • Jag tänker inte täcka min kropp bara för att några religiösa tycker det
 • Jag tänker krama vem jag vill, det är en mänsklig rättighet
 • jag tänker inte hälsa på äldre på något speciellt sätt, vi är väl alla lika värda?

Med vita problematiker menar jag en inställning om att en själv har rätt att leva på precis som vanligt även om en befinner sig i ett annat land. Alltså en föreställning om mitt eget sätt är rätt och andra får anpassa sig eller finna sig i det. Det är möjligt att vit problematik är helt fel ord eftersom även bruna och svarta personer kan agera likadant och det är lika problematiskt. Det bygger på ett kolonialt arv om att resursstarkast vinner.

Mer slipat glas=mer slipat beteende

Jag har personligen sett att bryta normer som något positivt som ska göras ofta och mycket för att bredda människors handlingsutrymme till att bli mer nyanserad, mer insiktsfull och mer ödmjuk. Det är inte alls säkert att det jag ville åstadkomma med bryta en norm uppnås, jag kanske snarare skapar en större fraktion och ökade avstånd med tydligare vi och dom som följd.

Jag har inte slipat klart mina normglasögon, det kommer jag aldrig göra, särskilt inte som resenär eftersom alla nya resmål är en ny kontext, ny kultur och en ny uppsättning normer att förstå. Det är det som gör det hela så intressant, utvecklande och kittlande. Men jag tror att jag är lite mer slipad i mitt beteende även om jag och alla andra aldrig blir färdigslipade.

Hur ser du på att bryta och följa normer som resenär?

2 thoughts on “Resa med normglasögon – följa eller bryta normer som resenär”

 1. Bra tema att ta upp! Som det meste annat i världen, att bryta eller följa normer beror ju på de konsekvenserna och här är det viktigt, tycker jag, att kunna se olika perspektiv. Det du skriver om att förstärka normer håller jag inte med om. Som reseledare måste jag till exempel se till att alla i sällskapet har lämplig klädsel när vi ska in i en viss byggnad eller befinner oss i ett visst land. Oftast är det resenärerna som frågar mig, och inte jag som behöver påpeka deras klädsel. Det har inget, som jag ser det, med att förstärka normer, utan snarare säkerställa att vi är välkomna in, nu, och i framtiden. Det kan ju också handla om vilka byggnader som är okej att fotografera och vilka som inte är okej. Det som för en resenär kan verka vara norm kan en annan stans t ex vara lag. Det blir oavsett mitt jobb att informera och säkerställa för att inte individen eller gruppen ska uppleva negativa sanktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.