Har vi en Ryss-skam att vänta oss? Evig fråga om vilka länder som är ok att besöka

Posted on

Ryss-skam, kommer det ligga som en våt filt över alla som i en framtid vill resa till Ryssland? Har vi ytterligare ett land på listan som inte är ok att besöka?

Jag har varit i Ryssland tre gånger. Alla gånger i den lilla, lilla by Ryaymyalya utanför Petrozavodsk. Resorna är gjorda genom ett bya-utbytesprojekt mellan Västerbotten och Karelen. Mitt projektarbete på gymnasiet handlade om att stötta upp den engelska undervisningen med pedagogiska hjälpmedel. Jag har vänner i Ryssland. Jag har St Petersburg som en av mina mest önskade städer att besöka. Jag vill väldigt gärna åka tillbaka till Ryssland fler gånger. Kommer jag någonsin kunna göra det?

Ett av klassrummen där vi introducerar våra spel
Ett spel för att lära sig engelska ord som jag snickrade ihop
Samtalet är igång

Ryss-skam – Är Ryssland okej att resa till?

Det kommer komma en dag då kriget är slut. Att åka nu vore självklart helt otänkbart utifrån säkerhetsläget. Men när det stabiliserat sig, kommer Ryssland vara ett bannat resmål? Kommer jag och andra som vill resa till Ryssland bli skammade likt människor som reser till Dubai?

Min syn på huruvida vi borde undvika att resa till länder som ett statement för att en inte vill stötta en viss regim är väldigt tydlig för mig själv.

  1. Alla får resa var de vill
  2. En odemokratisk regim i ett land hindrar inte mig från att resa dit
  3. Folk får välja bort länder precis som de vill så länge det bygger inte bygger på fördomar utan fakta
ryss-skam
Många ryssar som bor så här i de mindre städerna
ryss-skam
och så här på landsbyggden

Vi kan ha olika värderingar

Vi har våra egna värderingar och åsikter. Min är att folket i Ryssland inte ska behöva lida för de har/haft en president som är orimlig. Ryssland blir inte ett mer öppet och influerat land om det isoleras. Det är vettigt att Ryssland isoleras just nu för att begränsa krigets utveckling men det är inte så vi stöttar Ryssland att bygga upp sig som nation igen. Det är heller inte genom isolering som Dubai blir en mer human emirat. Jag tror på utbyte och dialog mellan människor på den allra minsta nivån från person till person.

En annan har sina värderingar och för den känns det bättre att inte besöka länder med så kallat tveksamt ledarskap. Det är självklart helt ok. Min enda invändning mot det är att det ofta är många fler länder som har ledare vi inte borde stötta genom att resa dit än de som faktiskt väljs bort. Det jag vänder mig mot är när andra tycker att jag ska skämmas för att jag vill resa till Ryssland. Flygskam. Fjällskam. Ryss-skam. Det är så oerhört kontraproduktivt att skamma folk.

Jag begär två saker

  1. Låt mig göra mina egna genomtänkta och välgrundade beslut utan ditt godkännande
  2. Gör medvetna val för din egen del utifrån dina värderingar
Ryss-skam
Vill åka tillbaka till Ryaymyalya och ser hur deras by utvecklats de senaste 15 åren
Ryssfika
Två av mina vänner.

Drömmen om att resa till Ryssland

Jag hoppas innerligt att jag kommer kunna besöka Ryssland igen. För Ukrainas skull. För den ryska befolkningens skull. För min skull. I den ordningen. Och jag hoppas innerligt att vi blir av med skammandet som blivit det senaste fem årens sätt att förändra hur, var och att vi reser. Skam splittar människor. Skam dimotiverar till samtal. Skam kan aldrig vara svaret på den förändring vi önskar se.

Eftersom alla åsikter är okej, och alla får göra på sitt sätt, så vore det kul att höra hur du ser på eventuella resor till Ryssland. Har det aldrig lockat dig? Är du mer eller mindre sugen nu?

Här är ett inlägg om ett av våra besök i Ryssland som jag skrev 2006 på min dåvarande blogg.

2 thoughts on “Har vi en Ryss-skam att vänta oss? Evig fråga om vilka länder som är ok att besöka”

  1. Att skamma folk har blivit ett nytt raffinerat mobbningsredskap inget annat.
    Blev just skammad i ett sammanhang för att jag gladde mig åt att covid restriktionerna försvinner i ett annat land, ETT ANNAT LAND, låt det sjunka in. Det intressanta med skamningen=mobbningen är att det oftast sker bland kvinnor mot andra kvinnor.
    Om en kvinna berättar att hon flyger till Asien lägger mobbarna igång, men köper en man en fritidsbåt, bensindriven med xxx hästars motor, då klappar alla händerna av förtjusning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.