Här har mina 155 cm varit…

…men tyvärr inte hunnit skriva något från mina erfarenheter. Håll till godo!