Politik

Det finns de som menar att resa inte är politik. Jag hävdar att allt är politik, även privata resor. Politik för lokalbefolkningens förutsättningar, politik kring flygskatter. Politik kring mänskliga rättigheter och vilka länder vi väljer att besöka.

Resa medvetet om Politik