Överenskommelse S+MP+C+L: Så påverkas rese- och turismfrågor

Posted on

Den nya överenskommelsen mellan de fyra partierna i mitten innehåller många riktigt bra förslag för ett mer medvetet och hållbart resande. Jag har sammanfattat det viktigaste. 

För att själv inte vara partipolitiskt aktiv, och aldrig varit, har jag ett stort intresse för inrikespolitik. Podden Det politiska spelet är min favorit alla veckor och när det vankas presskonferens följer jag intensivt. Det betyder att jag tycker att den här hösten varit väldigt rolig att analysera och försöka förstå partiernas agerande.

I fredags bjöd Centerpartiet in till presskonferens för att presentera det utkast på sakpolitisk överenskommelse som S+MP+C+L såhär långt kommit överens om. Jag lyssnade då med lite extra spetsade öron efter saker som på olika sätt påverkar rese- och turismfrågor, direkt och indirekt.

Sakpolitisk överenskommelse

För den lite mindre politiskt intresserade har jag klippt och klistrat samt lyft fram kärnan genom det fetade texten. Vissa saker kan därför kännas lite tagna ur sitt sammanhang. Vill en läsa det i sin helhet finns alla 73 förslag på Socialdemokraterna eller Centerpartiets hemsidor.

Företagande och turism

 • Lättare för små och medelstora företag att etablera sig och växa. Görs på flera sätt bland annat genom lägre beskattning och enklare regler.
 • Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.
 • Åter sänkning av momsen på naturguider. En moms som 2018 sänktes till 6 procent men som M+KD i sin budgetproposition höjde tillbaka till 25 procent. Från 2020 är den alltså sänkt igen till 6 procent. I naturguider räkas ex rundvandringar, skidor och cykling.

Varför bra

Den svenska turismnäringen mår bra av småföretagande och inte minst landsbygdsturism som jag själv brinner mycket för blir lättare att starta och driva. Det är lite oklart vad som räknas som naturguider och detta är något som Annie Lööf lyfte upp på sin presskonferens men som inte finns med i överenskommelsen. Fiskejournalen har bland annat skrivit om vad förändringen innebär. 

Tåg

 • Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. Den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas.
 • Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.
 • Det ska ske fortsatt  utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.
 • Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige införs
 • Regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. Trafikverket ges i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer.
 • Ökad punktlighet för svensk järnväg. Ökade satsningar på underhåll och investeringar i nya spår är viktiga delar för att nå ökad punktlighet. En långsiktig underhållsplan och ett åtgärdsprogram för att säkra ökad punktlighet ska tas fram i samverkan med tågoperatörerna.

Varför bra

Alla dessa förslag är mycket viktigare för att vi ska kunna utrota inrikesflyget och få ner våra koldioxidutsläpp. Den största anledningen till att folk reser med flyg inrikes som jag hör är att det inte går att lita på tåget. Detta måste vi få bukt på. Intressant med nationellt biljettsystem, vet inte vad det innebär men det låter smidigt. Dessutom nattåg till Europa är mycket välkommet!

Flyg

 • Minska flygets klimatpåverkan. Genomför en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor.
 • Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle.
 • Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle ska införas
 • Ett förslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram.
 • En hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament. När ett system för flygbränsleskatt finns på plats bör det ersätta dagens biljettskatt på flyget.

Varför bra?

Den här typen av upplägg är en mer precis och effektiv beskattning av flyget med fokus på det ohållbara istället för allt flygande. Obligatorisk klimatdeklaration innebär att konsumenten ska få info vid reklam och säljsituationer om vilket klimatavtryck som resan väntas innebära för att kunna ta mer medvetna beslut.

Det var min sammanfattning av överenskommelsen. Rese- och turismfrågor kan tyckas banala i förhållande till arbets- och bostadsmarknad. Men för klimatet, landsbygden och småföretagandet spelar detta stor roll.

Vilka förslag överraskar och vilka gillar du allra mest?

4 thoughts on “Överenskommelse S+MP+C+L: Så påverkas rese- och turismfrågor”

 1. Jo, men det var väl mycket bra där. Sen får ju inte (hoppas jag) det här leda till att en t ex folk i Kiruna ska betala lika miljöavgifter för en flygbiljett till Göteborg som folk i Stockholm. Då tror jag man gör sig själv en björntjänst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.