Min kompetens och färdigheter

Min styrka är min bredd snarare än min spetskompetens inom varje enskild fråga. Hela min ansats i bloggen Resa medvetet är att vara nyanserad, balanserad och hålla mig i gråskalor. Det blir ibland komplext att ta sig an men så är inte heller världen varken svartvit eller enkel. Jag kan täcka in hela spektrumet av resebranschen ur alla tänkbara vinklar. Det finns dock några ämnen som jag med trygghet kan säga att jag har stor kunskap om och erfarenhet av. Dess är bland annat:

Saker jag kan och brinner för

Alkohol och andra droger

Jag har arbetat ideellt och professionellt med alkohol- och drogförebyggande arbete från 13 års ålder varav 10 år på heltid. Jag kan hela kedjan från lokalt arbete med ungdomar till biståndsfrågor och hur alkohol är ett utvecklingshinder för fattigdomsbekämpning.

Civilsamhället, organisering, engagemang

Jag har varit ideellt engagerad i flertalet organisationer och läst civilsamhällets högsta strategiutbildning om ledning, styrning och engagemang inom civilsamhället. Den avslutades bland annat med en studieresa till Irland och Nordirland om den ideella sektorn i en internationell kontext.

Djurskydd

Jag hyser personlig stor kärlek till djur vilket i sig medför intresse för djurskydd. Dessa glasögon är ofta med på när jag reser och jag har sett mycket jag önskat att jag inte sett under mina resor.

Genus och makthierarkier

Jag är utbildad genusvetare och har genom universitetsstudier förskansat mig kunskap inom könsmaktsordningen och hur andra makthierarkier samspelar inom det som kallas intersektionalitet.

Globala utvecklingsfrågor

Jag har läst tre terminer vid School of Global Studies i Göteborg, i ämnena socialantropologi och utvecklingsstudier. Det gav mig kunskap om fattigdomsbekämpning, internationella relationer och dess institutioner samt en förståelse för hur olika människor lever och hur spridda våra värderingar är.

Grupputveckling

Även om grupputveckling inte är direkt reserelaterat är hur personer interagerar och samarbetar med varandra grundläggande för alla typ av utveckling inom företag och organisationer. Här är min erfarenhet av att leda grupper i svåra lägen viktig, jag räds inte konflikter och jag har många års erfarenhet av att arbeta med värderingsövningar och ett lite nördigt intresse för personlighetstester.

Influencerskap

Utöver att jag själv genom min blogg är en influencer sitter jag även i Influencers of Swedens styrelse sedan november 2017. Det ger mig en god kunskap om hur en framgångsrik influencer arbetar och hur en skapar engagemang i sina kanaler plus att jag genom detta har ett stort kontaktnät.

Påverkansarbete

Inrikespolitik har jag en stor nyfikenhet kring och jag har arbetat med påverkansarbete mot politiker och tjänstepersoner på nationell nivå i många år. Kampanjer, förtroendefulla relationer och opinionsbildning har varit en del av min arbetsvardag i åtta år.

Rese- och turismbranschen i stort

Genom ett stort reseintresse finns också en drivkraft att följa resebranschens utveckling vad gäller hållbarhet och ansvarstagande. Det finns mycket att göra inom detta, inte minst det som inte är självklart och redan uppmärksammat.

Läs mer