Resa medvetet i relation till etiskt och hållbart

Resa medvetet – att ta medvetna beslut när du reser. Beslut som bygger på kunskap och reflektion där du själv avgör vad som är rätt beslut för just dig och dina resor. Men varför just medvetet resande och hur skiljer det sig mot att resa exempelvis hållbart?

Kärt barn har många namn. Att resa hållbart, etiskt, ansvarsfullt och medvetet kan tyckas vara samma sak. För mig handlar det om olika perspektiv som går hand i hand men samtidigt fyller varsin roll. Det kan tyckas svårt att resa hållbart och vara oetisk på samma gång. Eller att vara medveten och ansvarslös samtidigt men det är möjligt. Fortsätt läsa så ska jag förklara.

resa medvetet
Hur påverkar turism och hur reser vi medvetet? Plitvice Nationalpark, Kroatien.

En blogg om att resa medvetet

Varför jag valde just medvetet som mitt huvudsakliga perspektiv förklarar jag längre ned, först behöver vi reda ut begreppen. Jag kan säga med en gång att jag inte har några vetenskapliga referenser på mina definitioner. Det här först och främst en redogörelse för min syn på orden (vrider mer än gärna på begreppen över en fika eller diskuterar i kommentarerna). Både Nationalencyklopedin, Svenska Akademins Ordlista och Wikipedia har dragit sitt strå till stacken i formuleringarna nedan.

Definition av begreppen

Vilka ord som är hippa svänger och när det kommer till resor är ”hållbart resande” det ord som har etablera sig starkast på Google. På engelska ligger däremot ”responsible travel” högst. Själv drömmer jag om att resa medvetet och medvetet resande ska klättra på listorna. Så småningom hoppas jag att det är lika etablerat som ordet hållbar utveckling. Ett självklart begrepp inom alla branscher och sfärer. Varför nöja sig med det lilla – jag är här för att förändra världen!

Resa hållbart

Hållbarhet handlar om att anamma ett långsiktigt perspektiv, att något ska hålla under lång tid. Hållbarhet kan delas upp i tre underkategorier.

  • Miljömässig hållbarhet, om att hushålla med materiella och mänskliga resurser
  • Social hållbarhet, om att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter
  • Ekonomisk hållbarhet, om att motverka fattigdom och att ekonomisk utveckling inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten.

Att resa hållbart handlar alltså om att före, under och efter resor ta hänsyn till alla dessa tre kategorier. Det gäller vid val om resa ska göras samt vart och hur resa ska göras.

Att resa ohållbart är således att ha ett kortsiktigt perspektiv där effekten på lång sikt inte ses som relevant eller vägs in.

Grundfrågan till en själv är: Hur påverkar mitt beteende människor och miljö på lång sikt?

resa hållbart
Jorden är vår och den behöver vi alla ta hand om. Llogara pass, Albanien

Resa etiskt

Etik kommer från grekiskans ethos och betyder sed och innebär att kritiskt reflektera över moralen. Moralen i sin tur handlar om vad som är rätt och fel. Vad som räknas som en god handling är kulturellt skapat och skiljer sig världen över. Med etik menas att genom sina handlingar inte orsaka skador på människa och omgivning.

Att resa etiskt handlar således om värderingar. Att rannsaka sig själv och samspela med sitt samvete. Att ständigt försöka vara så god som möjligt och göra så mycket rätt som det bara går.

Att resa oetiskt innebär att gå emot sina egna eller gängse värderingar och agera på ett sådant sätt som anses eller kan anses felaktigt.

Grundfråga till en själv är: Hur beter jag mig för att skada människor och min omgivning i så liten utsträckning som möjligt?

Resa etiskt
Hur påverkar mitt beteende människor och miljö. Pisa, Italien.

Resa ansvarsfullt

Ansvar kommer från att stå till svars för sina handlingar och ställs ofta i relation till ordet skuld. Att bära ansvar betyder att vara ”skyldig att se till”. Att ta ansvar kan även vara att gottgöra för sina misstag eller på andra sätt göra sig skuldfri för de ”brott” en begått.

Att resa ansvarsfullt handlar om att ta ansvar för sitt rese-beteende och inte försätta sig i skuld till andra människor, djur och natur. Utifrån principen om att göra sig skuldfri ingår det även att kompensera för den eventuella oreda och problem som ens resor orsakat.

Att resa ansvarslöst är att vara obrydd gentemot andra och inte ersätta för den skada som orsakats.

Grundfrågan till en själv är: Hur beter jag mig så jag inte behöver be om ursäkt till någon eller något?

Resa ansvarsfullt
Hur tar vi som turister ansvar för hur vi beter oss när vi är besökare i andras länder?

Resa medvetet

Medvetenhet utgår från ordet vetskap. Att ha kunskap, insikt eller uppfattning om någon/något, sig själv och vad det innebär för en själv och andra. Att vara medveten kräver närvaro, reflektion och kännedom om samtiden.

Att resa medvetet bygger på att ta aktiva och genomtänkta beslut om hur en ska agera och bete sig. En grundförutsättning för ökad medvetenhet är förvärv av kunskap samt reflektion över sig själv och sin omvärld.

Att resa omedvetet innebär att göra något utan kunskap om att en gör det, utan att tänka på det eller utan att veta om det.

Grundfrågan till en själv är: Hur tar jag ett beslut som bygger på kunskap och reflektion samt vilka konsekvenser har mitt beteende för andra och mig själv?

resa medvetet
Att spegla sig själv är ett bra sätt att reflektera över sig själv för att resa medvetet. Ohrid, Makedonien

Ord som krockar och dubbelmoral

Rent krasst går det alltså att resa hållbart och samtidigt vara oetisk. Hållbarhet som handlar om det långsiktiga perspektivet kan mycket väl gå emot ens värderingar. Eller om inte annat gå emot någon annans värderingar. Min poäng är att allt hållbart resande per definition inte är etiskt rätt.

Samma sak är det med ansvarsfull och medveten. Att vara medveten handlar som sagt om att ta beslut som bygger på kunskap och reflektion. Det går alldeles utmärkt att exempelvis flyga mycket och ofta (därmed stå i skuld till människor och miljö) och samtidigt vara medveten om vilka konsekvenser det får, och detta till trots välja att flyga.

Den här bloggen handlar om att resa medvetet, det betyder att det går att vara både oetisk, icke-hållbar och ansvarslös men samtidigt vara medveten. Det kan tyckas vara fyllt av dubbelmoral och min strävan är självklart att vi alla ska resa på ett hållbart, etiskt, ansvarsfullt och medvetet sätt. Men till den dagen då vi alla reser utan negativ inverkan på andra är min ambition om att vi ska vara medvetna om hur vi reser.

resa hållbart
Lake Rotoroa, Nya Zeeland

Varför jag valt att skriva om att resa medvetet?

Av den simpla anledningen att jag tycker att resa medvetet är det mest heltäckande men även mest intressanta perspektivet att skriva utifrån. Jag tycker att både ansvarsfullt och hållbart andas för mycket ”ett rätt sätt”. Jag ville inte ha en blogg som enkelspårigt talar om för människor hur de ska göra för att bli mer hållbara eller mer ansvarsfulla i sitt resande.

Jag vill beröra, provocera, inspirera och jag vill att folk ska tänka själva.

Etiskt resande hade kunnat vara ett möjligt perspektiv, främst för att det handlar om värderingar vilket i sig är superspännande. Men inom det etiska finns allra mest en strävan om att göra rätt. För mig är inte det viktiga att resa på ”rätt sätt”. För mig är det viktigast att folk är medvetna om konsekvenserna av att agera på ett eventuellt oetiskt sätt.

Det kan tyckas lönlöst att skriva om att resa medvetet eftersom jag i så fall nöjer mig med ”Jag är medvetet om att det är fel men jag gör det ändå.” vilket ju knappast gör världen bättre. Jag känner mig dock fullständigt trygg i att även ett medvetet perspektiv, utan rätt och fel, pekpinnar och dåligt samvete, kommer få människor att göra mer hållbara, etiska och ansvarsfulla resor.

Min utgångspunkt är att människan är god och vill ta bra beslut som inte skadar. Min egen vilda gissning är att när skadliga beslut tas så beror det i 70 procent av fallen på att kunskapen är för låg. I 25 procent av fallen för att personen upplever att den inte har något val eller finns bra alternativ. Och 5 procent av fallen för att den är egoistisk, lat eller elak. Det är därmed mycket effektivt att jobba med de 70-95 procenten än att försöka påverka de 5 procenten som uppenbarligen redan tagit ett aktivt beslut.

Börja här

Det finns oändligt med vinklar att blogga om på temat resa medvetet och den här bloggen fylls på med det ena perspektivet efter det andra. Här är några av mina favoritinlägg som ger en bra bild över några vinklar jag valt att skriva om hittills.

När ens beteende går emot ens värderingar

Volontär på barnhem – problemen med barnhemsturism

Vi bär alla vår börda – om turisters dubbelmoral och fotavtryck

Ölflickor i Kambodja

2 thoughts on “Resa medvetet i relation till etiskt och hållbart”

  1. Hej Linda! Jag tror det är realistiskt att människor väljer bort flyg om det finns förebilder. Alla som inser hur kritiskt läge vi har med miljön slutar flyga tror jag. De som fortsätter flyga har inte fattat. Hoppas du väljer att sluta flyga och blir en av alla de förebilder som vi desperat behöver. Jon (son till Anders Bäcklund som du kanske hade som lärare i Tväråbäck?)

    1. Hej Jon! Kul att du hittat hit och delar med dig av hur du tänker. Håller helt med om att förebilder behövs, inte bara att inte flyga utan även att resa på andra sätt. Vi är i et minst sagt kritiskt läge men jag delar inte din bild av att den som flyger inte förstått vidden av det. Det går att veta om och känna det men ändå inte tro att svaret är att jag/vi/svenskar ska sluta flyta. Frågan är enormt mycket större än så även om varje minskad flygning självklart bidrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *