Oceanien

Oceanien, kontinenten som näst efter Antarktis ligger allra längst bort och kräver sin tid för att kunna uppleva. Med ett så gigantiskt land som Australien och mängder med ö-stater finns variationer för den som söker.

Mina resor i Oceanien

2016 Sidney, Dykcertifikat i Stora Barriärrevet och en roadtrip Cairns – Brisebane i Australien samt en roadtrip runt både syd- och nordön i Nya Zeeland, med Erik

2 av 14 besökta länder och stater

Oceanien Placeholder
Oceanien