Om jag levde ett annat liv och vore forskare så skulle jag forska om…

Posted on

Det här är ämnen jag skulle vilja vara expert på och som jag skulle tycka var en lyx att få ägna mitt liv åt kunskapsbilda kring.

Jag älskar kunskap, att lära mig nya saker och skulle gärna se ett liv där jag på regelbunden basis pluggar några poäng här och där i intressanta ämnen. Jag har som många knåpat ihop tre år på universitetet och kan titulera mig som genusvetare där jag har en kandidatexamen. Men att från detta ta steget, eller gå stegen i plural, till att bli forskare känns extremt långt. Både i tid och till allt vad forksarlivet innebär. Att skriva ansökningar och akademiska rapporter känns inte som något jag vill fylla mitt liv med. Men! Om jag ändå vore forskare och skulle ha det som arbete då finns det otroligt många saker jag skulle vilja fördjupa mig i och vara kunskapsskapare och kunskapsförmedlare av.

Fem ämnen jag skulle vilja forska om

Jag har inga planer på att leva ett annat liv, men om och jag då skulle viga mitt liv till ett ämne så är detta några av de som just nu ligger högt på topplistan. Det är några av de ämnen som fascinerar mig, med liten och stor koppling till resor och turism, som jag skulle vilja forska om.

Diskrepansen mellan intention och beteende i hållbar turism

Det hållbara resandet är beroende av att de enskilda resenärerna vill göra mer hållbara val och det finns många undersökningar av olika storlek som visar på en stor diskrepans mellan människors intention/inställning till att göra hållbara val och att faktiskt göra dessa val när beslut väl ska fattas. Varför det är så och vad påverkar människor att gå från ord till handling? Det vore jätteintressant att forska på i syfte att öka kunskapen om hur resenären skulle använda mer av sin makt i praktiken.

Kulturell dans betydelse för reproduktion

Jag har en tes om att i princip all traditionell dans som tillhör en kultur syftar till att möjliggöra kärlek och sex och att det finns otroligt många likheter mellan alla vitt skilda kulturer. Oavsett om det är svensk hambo eller ringdans, kinesiskt skådespel med stora drakar, en sensuell argentinsk tango eller lägereldsdans hos en afrikans stam så tror jag att det finns gemensamma ingredienser som handlar om att imponera, framhäva det feminina eller maskulina och skapa kontakt på ett eller annat sätt. Det vore också intressant att undersöka hur dansens uttryck påverkas av den tidsepok den utvecklats under och hur stora inslag av patriarkala, religiösa och konservativa strukturer som kulturen finns i.

Effektiv styrning av turistströmmar

Jag vill att så många som möjligt ska få uppleva så mycket som möjligt utan att det träder över någon gräns för platsens kapacitet eller välbefinnandet för de som bor. Ett sätt för att hitta den där balansen är att reglera turistströmmar. Det kan göras på många olika sätt, regleringar, begränsningar, kommunikation och incitement är de jag kan komma på spontant. Tänk att få forska i vad som är effektivt i vilka situationer för att kunna dra slutsatser som andra ”utsatta” ska kunna sätta in de åtgärder som skulle göra mest skillnad för att både kunna erbjuda upplevelser till många och inte tära på andra.

Turismens betydelse för landsbygdsutveckling

Det här är en hjärtefråga för mig och det vore en ynnest att få bidra till kunskapsbildning om hur turism kan vara med och bygga och utveckla gles- och landsbygd. Att identifiera framgångsfaktorer och risker samt beskriva konkreta effekter som turismen bidrar till och har stor betydelse för vore så intressant! Tänk om min forskning skulle kunna vara besöksnäringsfrämjande så att fler platser i Sverige och runt om i världen skulle kunna ha turism som motor för utveckling.

Svensk matkultur serveras i Järvsö, en bygd där turismen spelar en central roll för utvecklingen

Språkets roll och utveckling

Kommer vi ha fler eller färre språk i framtiden? Den tekniska utvecklingen av översättningskvalité har förbättrats avsevärt vilket ger oss färre anledningar att eftersträva ett globalt språk som engelska eller kinesiska. Språk för många kulturen är enormt centralt, vad vore svensk kultur utan svenska, vad vore samerna utan samiskan för att ge två nära exempel. Mindre kulturer och språk dör ut samtidigt som dagens teknik gör att språk går att bevara digitalt, röster kan sparas och alla möjliga udda språk kommer kunna läsas av röstprover på bara några sekunder. Allt detta vore otroligt intressant att forska kring och samtidigt använda kunskapen för att förutspå framtidens utveckling.

Har du några spännande frågor du skulle vilja fördjupa dig i på forskningsnivå?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *