Alkohol

Få saker provocerar människor så mycket som att ifrågasätta och problematisera alkohol. Jag har inga ambitioner om att döma eller moralisera men jag kommer be dig reflektera över din egen och andras alkoholkonsumtion och alkoholkultur. Inte minst när det kommer till semestrande och resor.

Resa medvetet om Alkohol