Identitet när vi reser – vilken typ av resenär är du?

Posted on

Världsmedborgare, turist eller kanske hemresande? Vilken resenär är du när du reser och vilken identitet känner du dig mest hemma i?

När vi reser går vi från att vara befolkning till att vara en resenär. Vi blir alltså en annan, eller ytterligare en identitet som syns olika tydligt. Vi kan försöka smälta in, tydligt markera vår identitet eller bara vara. Vem du ser dig som och hur omgivningen uppfattar dig kan vara olika. Vilka fack vi placeras i styr vi inte över helt själva även om vi kan anstränga oss olika hårt. Olika reser eller olika tider i livet kan också innebära att vi ena gången identifierar oss som det ena och en annan gång något annat.

Identitet resenär reser
Ett hårband med lokala vibbar, trots detta är jag en uppenbar turist i Ghana

Olika identiteter när vi reser

Det här är ett inlägg om olika identiteter när vi reser och vad epiteten betyder för mig och så lite problematiserande på det.

Resenär – ett paraplybegrepp

Resenär ett brett begrepp som inkluderar alla ”som reser” oavsett anledning, form eller destination. För mig är resenär är ett paraplybegrepp för att vara turist, hemresande, världsmedborgare och andra identiteter. Begreppet syftar även på affärsresenärer, utbytesstudenter och de som under kortare eller längre period bor utomlands.

Identitet resenär reser
Tar lokalbefolkningar den här typen av bilder? Skulle inte tro det – jag är alltså en solklar resenär.

Turist – majoritetens identitet

Den stora majoriteten av alla som reser är turister, alldeles oavsett om personerna känner sig eller ser sig som turister. Den som besöker i ett land, tillfälligt eller under en längre tid, kan välja om den vill vara en tydlig turist eller försöka ”smälta in”. En del är uppenbara turister i både uttryck och utseende, andra mer ”svårbedömda”. Min uppfattning är att en del vana resenärer gärna undviker att se sig som eller kallas för turister. De är helt enkelt något annat, kanske en upptäcksresare eller bara kort och gott resenär.

Vårt utseende är en av de mest avslöjande faktorerna för om vi kommer uppfattas som lokalbefolkning eller resenärer, vilket ju är något vi alla måste förhålla oss till. Vår blick, kläder och sätt att prata har vi däremot större inflytande över. Beroende på hur du agerar kommer du mest troligt bli behandlad olika.

Inom ett resesällskap kan t.ex. hudfärgerna skilja sig åt vilket kan göra att det finns helt olika upplevelser inom sällskapet och att personerna blir behandlade olika. Det gäller även om det inom gruppen finns olika kön, olika sexuella läggningar eller olika åldrar.

För att ge ett exempel. Den som är en född i Sverige med föräldrar från Nigeria men som under uppväxten inte haft särskild kopplingar till Nigeria kommer kanske känna sig som en turist vid ett besök i Ghana, och Nigeria med för den delen. Lokalbefolkningen däremot kanske vid första anblick antar att personen är ”en av dem”. Om en vit person reser ihop med den med nigerianskt utseende – ja då kanske den från Nigeria istället uppfattas som en guide. Alldeles oavsett så är det viktigt att komma ihåg att så som du ser dig själv, kanske inte andra ser dig.

Identitet resenär reser turist
Maxad turist. På besök i Mostar i Bosnien Herzegovina

Hemresande – att vara sig själv för en stund

En person kan bo utomlands och se något annat än Sverige som sitt vardagliga hemma men när personen reser tillbaka till Sverige får den en hemresande identitet snarare än turist trots att resan är tillfällig. Samma sak gäller om en person lämnat sitt uppväxtland på grund av jobb, kärlek eller flykt med ibland reser tillbaka för att hälsa på släkt och vänner. Den hemresande kan ha behov av, att om än bara för en stund, få vara i ett land där hen ser ut som alla andra. Att stärka sin kulturella identitet, dela språket och känsla för landet kan vara viktiga drivkrafter för en hemresande. 

Jag tror inte att den här identiteten är särskilt omfattande i mängd men däremot enormt stark. I det lilla kan det översättas i hur mycket mer västerbottning jag är och känner mig som när jag reser tillbaka hemhem. Jag tänker då på hur det är att vara från Balkan, Thailand eller Australien och resa hem, jag antar att känslan av turist är starkt frånvarande.

Identitet resenär reser hemresande
Hemhemma i Västerbotten

Världsmedborgare – en politisk identitet?

Den som ser sig som världsmedborgare bryr sig inte om nationsgränser och vilket land den representerar. Den ser sig som människa på denna jord ihop med alla andra människor. Att se sig själv, och andra, som världsmedborgare är ett sätt att se bortom nationalitet och etnicitet. Det kan vara nyttigt att öva sig i att se människor snarare än amerikanare, cyprioter eller indier.

Även om du ser dig som, och försöker agera som, en världsmedborgare kan andra mycket väl vilja placera dig i ett fack om de ser världen på ett annat sätt.

Identitet resenär reser världsmedborgare
Tittar ut över torget i Marakech och önskar att det här med nationstillhörighet inte var så himla viktigt

Din identitet och din maktposition

Som resenär innehar du ofta en maktposition i form av att du har möjligheten att resa. Du väljer i vilken kontext du ska befinna dig i. Insikten om ens maktposition kan se väldigt olika ut från person till person men också från identitet till identitet.

Turisten kanske känner sig som en bricka i spelet, en i mängden bland alla andra turister medan hela min resa-medvetet-filosofi går ut på att som resenär, oavsett identitet, aktivt göra medvetna val.

Den som ser sig som världsmedborgare, och försöker förbise, eller frånse olika etniciteter och medborgarskap behöver trots denna inställning hela tiden vara medveten om att vi har ojämlikt fördelade privilegier. Våra maktförhållanden skiljer sig åt och det finns en risk med att se människor i stället för etniciteter. Att vara bokstavligt talat färgblind, (från engelskans color-blind) att alltså inte se, eller aktivt ignorera, det faktum att vi faktiskt har olika hudfärger innebär att vi tappar en slipning på våra maktglasögon som gör att vi kan se de maktobalanser som finns.

När vi ska ansöka om visum får vi ofta kryssa i en anledning att resa i landet – hur ofta är det inte fler än en ruta som är ”rätt”?

Vilken reseidentitet är min, och din?

Jag är helt klart oftast turist, och hur turistisk jag känner mig varierar kraftigt över tid och destination. Trots detta ser jag mig hellre som resenär, det är något med turistidentiteten som inte känns helt bekvämt. Kanske för att jag ibland gör den identiteten lite för snäv och stereotyp. Samtidigt är det ju just precis den urklassiska turisten jag är när jag kuskar land och rike runt för att uppleva sevärdheter, det unika och försöka förstå kulturella uttryck.

Vilken reseidentitet känner du främst igen dig i?

För tre år sedan skrev jag tydligen det här inlägget: Att vara en resenär – om identitet och att identifiera sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *