Intervjuad om att resa medvetet av finsk-svenska X3M

Posted on

Här om veckan fick jag ett roligt mejl där en journalist från den finska radio-stationen X3M. De ville göra en intervju med mig om att resa medvetet. Det mynnade ut i en lång artikel om hur jag ser på det här med att resa medvetet, hållbart och etiskt.

Intervjuad av finska X3M om att resa medvetet

X3M är en svenskspråkig finsk radio-kanal ungefär motsvarande P3 med en relativt ung målgrupp. De gör förutom radio även artiklar – bland annat en intervju med mig. Jag måste säga att journalisten gjorde ett bra jobb med att fånga bredden av att resa medvetet. Kan en åka till alla länder? Vad bidrar turism till? Kan vi flyga så här mycket? Hur stötta det lokala? Hur jag tror att vi skapar förändring och ett mer hållbart resande?

Jag gav några tips för hur en kan resa mer medvetet som finns nedan. Journalisten valde att rubriksätta artikeln så här: Linda reser åtta gånger om året och får ofta förklara sina val. Den som vill djupdyka i min syn på att resa etiskt, hållbart, ansvarsfullt och hållbart kan läsa mer här där jag definierat begreppen och hur jag tänker. Lite som en grundstomme för hela min blogg.

Jag tar det som ett framgångsrikt kvitto att nordisk media hör av sig för att skriva om resa medvetet. Ju fler som har dessa ord på sina läppar ju bättre värld har jag varit med och bidragit till. Drömmen om att vara The personporträtt i DN:s söndagsbilaga närmar sig med storm-myr-steg.

resa medvetet
Mina bästa tips för att resa mer medvetet

7 thoughts on “Intervjuad om att resa medvetet av finsk-svenska X3M”

  1. Artikeln som du är med i om att “resa åtta gånger per år…” uppmärksammas i podcasten: Magnus och Peppes podcast. Senaste avsnittet (200) tar bland annat upp ” Lite längre om den den mystiska artikeln på Svenska YLEs sidor.” Ca 29 minuter in i podcasten börjar samtalet om “din” artikel. Ett intressant samtal förs om artikeln
    https://www.acast.com/magnusochpeppe/rattentillbarn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.