Turismspaning: Klimatansvar istället för skam enligt Maja Rosén, Flygfritt 2020

Posted on

Majas turismspaning handlar om nästa steg i klimatfrågan kopplat till resor. Fler kommer inse klimatkrisens allvar och vi går från skam till ansvar.

Under december kommer nio personer göra olika spaningar om turism. Läs om upplägget och syftet här.

Om Maja

Maja Rosén är initiativtagare till Flygfritt 2020 och ordförande i föreningen Vi håller oss på jorden. Hon är en inspirerande opinionsbildare som ägnar sig heltid och helhjärtat åt klimatfrågor. För mig är Maja en fanbärare med en outtröttlig optimism inför de möjligheter vi står inför när det kommer till människors vilja att anpassa och förändra sina sätt att resa och andra klimatrelaterade frågor.

Turismspaning Maja Rosén
Foto: Maja Rosén

Turismspaning: Klimatansvar istället för skam

Många är beredda att förändra sin livsstil

Varför jobbar du med det du gör?

Det senaste året har jag arbetat på heltid med att försöka övertala 100 000 svenskar att ta ett flygfritt år. Jag har insett att de allra flesta inte känner till hur akut klimatkrisen är och hur hög klimatpåverkan flyget faktiskt har. Men jag har också insett att många är beredda att förändra sin livsstil när de inser vad som står på spel och betydelsen av deras eget agerande. Eftersom det verkligen går att påverka människor kommer jag att fortsätta att arbeta med det här.

Utforska och uppskatta det nära

Hur tror du att resande och turism kommer utvecklas framöver på kort och lång sikt?

På kort sikt tror jag att allt fler kommer att undvika flyget och att vi istället utforska och uppskatta allt det vi har på närmre håll. Längre resor kommer att bli något vi gör mer sällan och då med tåg. Hur det kommer att se ut på lång sikt beror på om vi lyckas lösa klimatkrisen. Om vi misslyckas med att begränsa temperaturhöjningen kommer stora delar av världen att bli obeboeliga, vilket kommer att få katastrofala effekter även för oss i Sverige. Då kommer inte semesterresor längre att finnas på kartan. Om vi däremot tillsammans gör allt vi kan för att minska utsläppen här och nu kommer vi att kunna resa och upptäcka världen även i framtiden.

Turismspaning Maja Rosén
Foto: Maja Rosén

Mer fokus på klimatansvar än skam

Vilken fråga inom turism/resande tror du kan få motsvarande fokus som flygdebatten och flygskammen fått?

Jag tror att flyget kommer att ha ett fortsatt stort fokus, men att debatten kommer att fokusera på klimatansvar snarare än skam. Jag tror även att fler miljörelaterade och sociala aspekter av turism kommer att få ett större fokus.

Kollektivt uppvaknande inför klimatkrisen

Vad ser du fram emot under 2020?

Jag tror att vi befinner oss i början av ett kollektivt uppvaknande inför klimatkrisen. Jag ser fram emot att få följa utvecklingen och att få se flygresandet fortsätta att minska, inte bara här i Sverige utan även i resten av världen.

Turismspaning Maja Rosén
Foto: Maja Rosén

Organisera dig!

Vad tycker du att den som, i stort och smått, vill bidra till en bättre värld bör tänka på?

Eftersom de allra flesta ännu inte insett klimatkrisens allvar är en av de viktigaste sakerna man som enskild individ kan göra att prata om klimatet med andra, och att visa med sitt eget agerande vad som krävs om vi ska lyckas lösa klimatkrisen. Försök leva flyg-, bil- och köttfritt. Jag vill även uppmana alla att organisera sig på något vis – världen behöver fler klimataktivister och alla kan vara med!

Det var Majas turismspaning om hur den kollektiva inställningen till resor kommer förändras med fokus på klimatansvar istället för skam. Gå gärna med i Facebook-gruppen Flygfritt 2020 om du vill anta den utmaningen för 2020.

Här finns alla turismspaningar

2 thoughts on “Turismspaning: Klimatansvar istället för skam enligt Maja Rosén, Flygfritt 2020”

  1. “…och hur hög klimatpåverkan flyget faktiskt har.”

    Okej? 2-5% i världen (beroende på vilka rapporter man läser) och inrikesflyget i Sverige står för en försvinnande liten del (där flygtrafik som passerar svenskt luftrum står för merparten). Utsläpp som dessutom minskar med bränslesnålare plan och där flera av flygresorna inte går över 8000 meter och därmed inte står för höghöjdseffekt.

    Så. Många trista infallsvinklar tycker jag. För en stor mängd människor är tåget inget alternativ men jag kan också förstå att man inte riktigt får det perspektivet när man bor i Göteborg eller de andra storstadsregionerna och kan ta sig mellan de största städerna på två-tre-fyra timmar med tåg.

    Ja, vi måste jobba för klimatet. Självklart. Men flyget är inte ensamt roten till den situation vi har idag. Kan vi bredda debatten och sluta “ytligfiera” den?

    1. Jag tänker att alla väljer sina strider som de själva tycker är viktigast för egen del och det i sig är bra. Utmaningen blir väl när en tycker att ens egna strid eller fråga är viktigare än någon annans eller anser att andra inte gör tillräckligt bara för att de inte gör som en själv tycker är rätt och riktigt. Därmed inte sagt att varken du eller inläggsförfattaren gör så men det är ju en del av debatten i stort. Det är okej att vi tycker olika, det tycker jag är hela poängen med att utveckla världen 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.