Antaganden som sätter förväntningar ur spel. Del 1: Utgå från det som varit

Posted on

Att resa handlar ofta om att drömma, planera, genomföra och minnas. Under alla dessa stadier påverkas vi av antaganden som vi gör. Spännande, nödvändigt, riskabelt och fruktbart.

Vi människor antar saker hela tiden. Vi kategoriserar, generaliserar och drar logiska (och ologiska) slutsatser av tidigare erfarenheter. Inför, under och efter resor möter vi människor och kontexter med ett filter som bygger på flera antaganden som vi gjort. Dessa antaganden både hjälper och stjälper. I en ny miniserie ska vi djupdyka i några av dessa antaganden och hur det går att göra istället. Detta är del 1.

Antaganden inför, under och efter resor

1. Att fortsätta på en redan upptrampad stig

Det är lättare för vår hjärna att bekräfta något den redan vet än att låta sig motbevisas och växla uppfattning. Det är med andra ord lättare att gå på en stig som redan börjar bli upptrampad än att skapa en ny. Det gör att när vi får se eller uppleva en annan bild av ett land, en kultur eller människor än den vi redan har är det inte säkert att vi direkt tror på det vi ser eller att vi nyanserar den bild vi har. Stigar som vi inte gå på växer i igen och de vi går på hela tiden blir till motorvägar.

Vad gör du i stället?

Du utmanar din egen hjärna att gå på nya okända stigar, kanske till och med skapa en helt ny stig. Du reflekterar också över var dina fördomar kommer ifrån, ifrågasätter dem och försöker aktivt vända dem. Du observerar dina egna motorvägar och sådant som du antar som så självklart att du glömt att tänka på det.

Nog är det lättare att gå på den stig som andra redan gått på eller den du själv trampat upp många gånger förr

2. Att utgå från upplevda närliggande kontexter

Ett sätt att försöka föreställa oss vad som väntar inför en resa är att utgå från kontexter vi känner till och utifrån det gissa att det vi ska resa till lär vara något liknande. Har du besökt Ghana är det inte helt orimligt att anta att Gambia är lite likadant. Å andra sidan, skulle du säga att Sverige och Schweiz eller Tyskland och Turkiet liknar varandra? Alla tre exempel ligger inom samma kontinent och med ungefär lika långt avstånd mellan varandra.

Att generalisera och anta att ”närliggande länder” liknar varandra i kultur, livsåskådning och socioekonomiska förutsättningar blir sällan rätt. Trots detta, ger generaliseringar och gissningar oss möjlighet att förbereda oss inför en resa om än på ett grovt sätt med stor felmarginal som det gäller att vara öppen inför.

Det motsatta, att helt ignorera kontexter som vi tidigare upplevt behöver inte vara bättre. Då kan vi gå miste om att använda de erfarenheter och lärdomar vi tidigare tagit till oss av. När allt kommer omkring så finns det ju fler likheter än olikheter mellan oss människor.

Vad gör du i stället?

Du tillåter dig att anta att Bolivia och Brasilien är mer likt varandra än Sverige och Senegal men kommer också ihåg att vara öppen inför att Bolivia är ett eget land med en kultur som skiljer sig från Brasilien. Det handlar om att vara vaksam och syna varje gång vi gissar att något ska vara som en tidigare upplevelse.

Stockholm och Warszawa på bilden nedan
Lätt att anta att dessa städer, och kanske även människor, är lite lika utifrån de här bilderna.

3. Att ge slentrianmässiga svar på frågan om hur du haft det

Hur du beskriver maten, vädret, människorna, känslan och upplevelserna färgar med stor sannolikhet mottagarens bild av destinationen. Din berättelse bygger på de intryck som du tar med dig från resan och eftersom vi människor är fenor på att generalisera behöver du fråga dig om dina intryck är representativa, om det ger en rättvisande bild och håller balansen mellan vad som är personliga upplevelser och allmänna sanningar. Det du väljer att berätta landar hos mottagaren utifrån den personens föreställningar och erfarenheter.

Vad gör du i stället?

Du ägnar en halvtimme under resan hem åt frågor som berör vilka förväntningar andra ska få av stället du precis besökt samt hur din berättelse om det du upplevt hjälper till att förmedla den bilden. Fundera på hur du kan bidra till att andra redan från start får en nyanserad bild av det resmål de själva kanske ännu inte besökt.

Det här är en av mina favoritbilder från Kuba men att visa denna och prata om Kuba som ett fantastiskt sol och bad resmål blir långt ifrån en representativ bild av det landet.

Del 1 av en miniserie om antaganden

Detta var del 1 av miniserien om antagaden. Att anta behöver inte vara dåligt, men vi behöver anta saker på ett medvetet sätt. Alltså aktivt anta efter att vi gjort en kort utzoomning och en liten analys av vad vi precis upplevt och om det kan vara representativt eller intressant att utgå ifrån för framtida resor.

2 thoughts on “Antaganden som sätter förväntningar ur spel. Del 1: Utgå från det som varit”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.