Genus

Genus och jämställdhet är viktiga frågor för mig men det är långt ifrån lätt. Här finns inlägg som rannsakar och utmanar som är självkritiska och kräver reflektion. Jag hoppas du vill fundera tillsammans med mig.

Resa medvetet om Genus