När bäst att resa? Fördelar och nackdelar med lågsäsong och högsäsong

Posted on

Lågsäsong eller högsäsong, det är frågan. När är det bäst att resa och vad är för- och nackdelarna med respektive säsong?

Det här inlägget är fullt av generaliseringar. Det finns absolut undantag och skillnader mellan olika destinationer och platser men det gör inte frågorna om när det är bäst att resa mindre relevant.

Bäst att resa under lågsäsong och högsäsong?

Med lågsäsong och högsäsong menas både ur destinationens perspektiv och resenärens perspektiv. Det kan t.ex. vara högsäsong ur ett svenskt perspektiv om det är under skolans höst- sport- eller påsklov utan att det är högsäsong dit resan går och tvärtom. Detta gäller både resor inom och utanför Sverige.

Så vilka är fördelarna och nackdelarna som hjälper till att svara på när det är bäst att resa?

Fördelar med lågsäsong

  • Priserna är lägre. Både att resa till destinationen och ofta på boende och aktiviteter. Utbud och efterfrågan.
  • Trängsel och hetsen är mindre. Köerna är ofta kortare. Eventuellt bättre möjligheter att koppla av.
  • Det är lättare att vara spontant, färre saker måste bokas i förväg pga mindre tryck

Fördelar med högsäsong

  • Allt är öppet och utbudet är brett
  • Turistinformation och faciliteter är tillgängligt
  • Vädret är som bäst
  • Destinationen kan kännas som mest levande när den vibrerar som mest

Nackdelar med lågsäsong och högsäsong

Det som är den ena säsongens fördel är ofta den andras nackdel. Lågsäsong kan ha begränsningar med utbud eller så är saker helt stängt. Lokaltrafiklinjer kan vara färre och frekvensen lägre. Vädret kan vara så trist att det förstör halva upplevelsen. På samma sätt kan högsäsong vara förenat med att halva upplevelsen är förstörd för att det var så mycket folk att någon njutning ändå inte gick att uppbringa. Priserna kan stiga i taket och mer saker behöver förbokas om det inte redan är fullt.

Högsäsong kroatien
Makarska, Kroatien mitten av juli 2017
lågsäsong kroatien
Makarska, Kroatien, slutet av september 2023

Vilken säsong är bäst?

Mitt svar på den frågan är mellansäsong. Säsongen i anslutning till högsäsongen eller en annan del av året som varken är låg eller högsäsong. Vad det innebär att resa under mellansäsong kan vara lite nyckfullt. Vädret kan vara lika bra som på högsäsong eller kast. Priserna kan ha gått ner eller ligga kvar om säsongen inte blivit tillräckligt avmattad. Generellt är min bild att det går att få det bästa av två världar. Utbudet är brett och tillgängligt. Mängden människor är markant mindre. Känslan av att ha saker ”för sig själv” är möjlig.

högsäsong eller lågsäsong kroatien
Även detta Makarska, under högsäsong är det att paxa platsen tidigt på morgonen som gäller, när vi var där kunde vi få en hel plätt för oss själv mitt på dagen när vi kom dit.

Lågsäsong är mer hållbart

För nästan alla destinationer runt om i världen är det ur ett hållbarhetsperspektiv bättre om vi reser till dem i låg eller mellansäsong. Det gör att de kan dra in pengar under större delen av året och de kan ha personal anställd under längre tid. Påfrestningarna på naturen blir mer utspridd och känslan av att bli invaderad av turister blir mindre påtaglig för lokalbefolkningen. Det är dock viktigt att de destinationer som arbetar mot att bli mer av en året-runt-destination med förlängda säsonger eller att höja upp mellan- och lågsäsong inte bara höjer antalet besökarna när det brukar vara få utan även sänker antalet under högsäsong. Alltså att räta ut kurvorna, inte bara höja där det är lågt.

Är att resa under mellan- och lågsäsong till för alla?

Att kunna resa under mellan- och lågsäsonger är det dock inte alla som har möjlighet till. De med barn i skolan är oftast förpassade till att resa under lov vilket höjer priserna. Beroende på vilket yrke och arbetsgivare en har kan det vara svårt att få ledigt när som helst under året utan semester är som regel förpassad till sommaren. Det finns också en klassaspekt där de mer bemedlade ofta har möjlighet att resa när de själva tycker att det passar bäst medan de med låga eller mellaninkomster får anpassa när under året de reser, men också var de reser. utifrån när och var priserna är lägre.

högsäsong eller lågsäsong sälen
Sälen på hösten. Fantastiskt. Mycket natur på få människor.

Välj säsong medvetet

Jag tycker att det kanske viktigaste med val av säsong är att göra det där medvetna valet. Funder var du vill åka, kan du anpassa när du gör det för att undvika högsäsong? Om du har möjlighet att resa under mellan- eller lågsäsong, orka tänka utanför boxen över var resan går. Kanske kan du hitta resmål du aldrig tidigare tänkt på om det är vägledande för din research. Ibland är högsäsong det enda alternativet och då får en fundera på hur en kan hantera de nackdelarna, både för en själv och för destinationen på bästa sätt.

Ser du fler för- och nackdelar med lågsäsong och högsäsong? Har jag missat någon vinkel och hur tänker du i val av säsong och dina resor?

Här är fler inlägg på temat lågsäsong

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *