Invald i Ecpats styrelse – ett livsviktigt engagemang i ny form

Posted on

Ecpat Sverige har fått en ny styrelse och jag har förmånen att få vara en del av den. Intressant uppdrag för en svår, tung och viktig fråga.

Jag har fått den stora äran och förtroendet att sitta i Ecpat Sveriges styrelse. Häromdagen blev jag invald och ska nu låta engagemanget för rätten till sin egen kropp ta sig en ny form.

ecpat
De flesta i den nyvalda styrelsen

Ecpat och mitt engagemang för sexualitetsfrågor

Jag har intresserat mig för sexualitetsfrågor hela mitt liv. Från kropp och knopp i Kamratposten och Sex & sånt-spalten i tidningen Frida till att vilja bli barnrättsjurist och “sätta dit dom jävlarna” och sedan psykolog för att hjälpa offer. Därefter några års engagemang i RFSU Stockholms styrelse och sedan som del av kategorin genus här på Resa medvetet.

Relaterade inlägg som jag skrivit på angränsande teman är:

Om jag skulle leva ett helt annat liv skulle jag vilja driva en hästgård för sexuellt traumatiserade personer där hästarna är en del av den läkande behandlingen. Men det är i ett annat liv och fram till dess får engagemanget ta sig en annan form – just nu i form av ett nytt styrelseuppdrag.

Ecpat, sexuell exploatering och turism

Ecpat arbetar mot sexuell exploatering av barn och i Sverige bedrivs bland annat Ecpat Hotline där människor anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. De arbetar även förebyggande och med påverkansarbete och har under de senaste åren startat Ditt Ecpat som är en stödlinje där barn och unga kan få hjälp att ta ned bilder från nätet bland annat genom en webbcrawlare som hittar övergreppsmaterial på internet.

Back in the days var kopplingen mellan sexuell exploatering av barn och turism tydlig och det är ur det perspektivet som jag tror att jag först blev bekant med Ecpat för okänt antal år sedan. Ecpat har under under många år engagerat och påverkat resebranschen att ta ett större ansvar i att motverka detta. Kopplingen finns fortfarande kvar men med digitaliseringen har problemet förvärrats och förflyttats och Ecpats fokus därmed skruvats om.

ecpat
Ecpats långsiktiga mål

Ett förtroende att förvalta!

Jag ser fram emot detta förtroendefulla uppdrag av många anledningar. Att få bidra med min erfarenhet av att bygga engagemang, strategiskt styrelsearbete och påverkansarbete är såklart en, att vara en kugghjul i att göra skillnad för några av världens allra mest utsatta barn är en annan. För min egen skulle ser jag fram emot att få lära mig mer och utöka mitt eget nätverk.

Vill du stötta Ecpats arbete med en gåva gör du det här.

2 thoughts on “Invald i Ecpats styrelse – ett livsviktigt engagemang i ny form”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.