Sexturism och vilka är de svenska männen som köper sex utomlands

Posted on

Sexturism skapas av de män som köper sex utomlands. Men vilka är dessa svenska män som profiterar på patriarkatets vidrigaste konsekvens?

Ny rapport om sexturism från Schyst Resande

Det är en gedigen rapport på 120 sidor som journalisten Joakim Medin gjort på uppdrag av nätverket Schyst Resande. Joakim har studerat sexturism undercover i Thailand, Barcelona och Amsterdam. Alla tre orter med omfattande sexturism men också några av de mest populära internationella destinationerna för turister överlag.

Schyst resande är ett nätverk av olika ideella organisationer som tillsammans utifrån sina hjärtefrågor gått samman för att förändra turismbranschen och hur vi svenskar beter oss när vi reser. De har under flera år gett ut många bra rapporter som finns att läsa här. För ett par dagar sedan var det alltså dags för ännu en rapport, denna gång om sexturism och vilka det är som köper sex utomlands kallad Welcome to Sin city – Swedish male sex tourists in prostitution industries abroad.

sexturism och köper sex utomlands
Bilder från rapporten Welcome to Sin City

Jag har försökt sammanfatta de viktigaste som rapporten tar upp och avslutar med mina egna reflektioner kring detta. Rapporten är garanterat väl värd sin läsning för den som är extra intresserad. Känns den lång rekommenderar jag inledningen, sammanfattningen och slutet med det svenska appendixet: Mekanismer bakom svensk sexturism i Thailand

Nedan finns min sammanfattning av vad som framkommer i rapporten. Med reservation för att jag inte läst hela rapporten utan försökt sammanfatta sammanfattningen samt översatt till svenska.

Fakta om sexturism och sexköp

 • Globalt omfattar prostitution 40 miljoner människor, i huvudsak kvinnor och minderåriga flickor.
 • Den globala prostitutionen anses vara den näst mest lukrativa svarta marknaden i världen. Uppskattningsvis är intäkterna 186 miljarder USD årligen.
 • Sverige var först i världen med en lagstiftning där det är förbjudet att köpa sex men inte att sälja.

Jag avstår personligen gärna från att använda begreppet prostitution då det innehåller en massa stereotyper av hur sälja och köpa sex går till. Det är även ett ord fyllt med stigmatisering och värderingar. Rapporten använder begreppet prostitution och jag har valt att göra detsamma i min sammanfattning.

sexturism och köper sex utomlands
Sex säljs sällan frivilligt även om det förekommer. Foto av Alexander Popov på Unsplash

Vilka män köper sex utomlands?

Rapporten visar att män som köper sex utomlands kommer från olika bakgrunder, befinner sig i olika socioekonomiska klasser och i olika åldrar. Från knappa 40 år till dryga 70. Variationen bland männen är alltså stor men det finns några saker de ofta har gemensamt. Föreställningar och attityder till prostitution samt till de som säljer och köper sex. Föreställningarna bygger på stereotypiska uppfattningar baserade på rasism, patriotism, sexism och en ojämställd syn på kvinnor och män.

Många av männen har med sig många saker i bagaget. Det kan bland annat handla om trasiga förhållande eller tuffa uppväxter. Väl på plats frigör de sig från sina moraliska koder som de lever efter i Sverige. Männen är väl medvetna om att fattigdom är den huvudsakliga orsaken bakom prostitution och de förstår även att det finns baksidor. De känner empati för kvinnorna men uppenbarligen inte tillräckligt för att avstå.

Så tänker männen om att de köper sex

 • Några av dem rättfärdigar att de köper sex utomlands med hänvisning till hur den lokala kulturen fungerar
 • Andra menar att de hjälper dessa kvinnor för att de ju behöver pengarna
 • Flera av dem söker en flickvänsupplevelse
 • Några av dem anser att de ger kvinnorna en bra sexupplevelse och de upplever att kvinnorna får riktiga känslor för dem
 • Det finns olika drivkrafter bakom. Några vill uppleva det som är förbjudet, andra söker riktig närhet eller vill bli av med oskulden medan några inte har haft sex på lång tid.
 • En del vill leva ut erotiska fantasier medan andra kommer dit sexuellt frustrerade. Samtidigt får inte känslorna komma för nära
sexturism och köper sex utomlands
Det kan vara vilken man som helst men gemensamt har de en kass kvinnosyn. Foto av Mark Hessling på Unsplash

Hur kan sexturism förekomma?

Rapporten menar att sexturism kan ske öppet på grund av främst två orsaker. 1. Den enorma alkoholkonsumtionen som finns bland turister. 2. Den normaliseringen av prostitution som finns i bland annat Thailand. Båda dessa saker är orsakade av turismindustrin i sig själv som verkar vända bort blicken för detta. Sexturism är en integrerad del av den övriga turismen och därmed har även den ”vanliga” turismen ett ansvar.

Även om många som säljer sex är fattiga och sårbara och själva ”väljer” att sälja sex är det de rika männens efterfrågan som är orsaken till att prostitution finns och kommer fortsätta finnas. Rapportens slut ord är att: Prostitution är den yttersta konsekvensen av ojämställdhet.

sexturism och köper sex utomlands
Alkohol, en av de största bovarna i dramat som turismindustrin bygger en stor del av sina inkomster på. Foto av Adam Wilson på Unsplash

Vad kan en göra åt sexturism?

Rapporten avslutar med att ta upp några saker som kan göras för att motverka sexturism.

 • Sex-köpare kan anonymt få stöd genom att vända sig till KAST – Köpare av sexuella tjänster.
 • Turister kan undvika att besöka områden där prostitution finns. Att befinna sig i dessa områden innebär en normalisering av sexturism eftersom den då fortsatt kan vara integrerad i annan turism. Detta möjliggör att män köper sex utomlands.
 • Turister kan markera mot sexism och olämpliga beteenden samt anmäla något misstänk till både lokal och svensk polis.

Reflektioner om sexturism och sexköp utomlands

Jag är inte ett dugg förvånad över vad som står i rapporten samtidigt känns det för egen del skönt att få lite mer svart på vitt vilka det rör sig om. Tidigare har jag snarare antagit och haft fördomar om de som köper sex utomlands. Utifrån denna rapport vet jag att att dessa män kan vara vilka som helst i samhället samtidigt som det tydligt hänger ihop med deras värderingar. En unken syn på kvinnor helt enkelt.

Jag brukar försöka vara öppensinnad och förstående inför människors val och beteenden men det här går över mitt förstånd. Hur svårt livet än må vara och hur gärna man än vill ha sex, hur kan att betala för det vara svaret på ens problem? Eller jo, jag fattar hur män väljer den utvägen men det känns ändå sjukt på något sätt. Och ja, jag vet att jag dömer nu men jag står för det.

Alltid i sammanhang av frågor kring sexköp brukar jag försöka lyfta upp olika röster. En av dessa är #intedinhora som är ett nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Ett annat intresseorganisationen Rose Alliance – Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare som organiserar de som är sexarbetare frivilligt.

Det är som med det mesta i livet, jag har egentligen inga principiella problem med att sexuella tjänster utbyttes mot betalning om jag visste att allt var 100 procent frivilligt, inte bara i enskilda fall utan över hela linjen. Så ser det ju tyvärr inte ut och så länge det finns en svart marknad, så länge den absoluta majoriteten gör det pga de ser det som ett sätt att hantera orimliga levnadsvillkor så kommer jag vilja ha en stark lagstiftning som kriminaliserar sexköp.

Sexturism och köper sex utomlands
I vissa länder kan sexturismen finnas mer öppet. Foto av Edan Cohen på Unsplash

Läsa mer om turism, sex och alkohol

För nästan två år sedan skrev jag inlägget Köpa sex utomlands – fem anledningar varför. Det är fullt av gissningar och antaganden (vilket jag var ärlig med) men nu när jag läser det igen ser jag att flera av anledningarna som jag beskrev också är det som beskrivs i rapporten Welcome to Sin city. Känns bra!

Rapporten pekar tydligt på att tillgången på alkohol är en stor orsak till att sexturism ens kan förekomma. En annan sida av samma mynt är så kallade ölfickor som jag tidigare skrivit om.

Har du några tankar om sexturism som du vill dela med dig av?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *