Lokalbefolkning

Lokalbefolkning påverkas av alla våra resor. Ofta på ett väldigt gynnsamt sätt med ökade ekonomiska inkomster när mer pengar snurrar i fattiga länder. Men allt för ofta får lokalbefolkningen möta orimliga baksidor av turismen.

Resa medvetet om Lokalbefolkning