Vad är social hållbarhet inom turism?

Posted on

Vad är social hållbarhet inom turism? Mänskliga rättigheter och jämlikhet, vad betyder det mer konkret för resebranschen och besöksnäringen?

Jag har tänkt otroligt mycket på vad social hållbarhet inom turism är. Vad som innefattas, hur det bäst kan förklaras och vad det har för betydelse. Min tes är att den miljömässiga hållbarheten är mycket tydligare för människor. Vi vet att det handlar om klimat, utsläpp, sopsortering, isar som smälter och isbjörnar som dör. Många vet också att det handlar om biologisk mångfald och att det här med bin verkar vara viktigt.

Social hållbarhet inom turism är att stärka och skydda människor

Men den sociala hållbarheten, vad betyder det? Jag tror många vet att det har något med människor att göra, kanske typ arbetsvillkor men bilderna i huvudet är inte alls lika bildligt talande som den miljömässiga. Så en dag kom jag fram till att den mest kärnfulla förklaringen på frågan Vad är social hållbarhet inom turism är att det handlar om att stärka och skydda människor. Visst blir bilderna i huvudet genast tydligare?

Vad är social hållbarhet inom turism
Det är de här som ska stärkas och skyddas, lokalbefolkningen som möjliggör turismupplevelser

Alla frågor där människor är berörda, på gott och ont, av något handlar om social hållbarhet. Lön och arbetsvillkor, mångfaldsfrågor och inkluderingsarbete samt hälsa och välmående hos medarbetare är några exempel på vad social hållbarhet handlar om generellt, inte bara inom turism.

Sverige har en väl utvecklad lagstiftning på dessa områden men vi är fortfarande utvecklingsbara. Lagstiftning är ett lands lägstanivå, under den blir det ju olagligt och såklart ska vi ha högre ambitionsnivå än så. I många länder med svagare lagstiftning blir reseaktörers arbete med dessa frågor ännu viktigare. Vi kan ju inte nöja oss med att följa den lagstiftning som finns i länder utan regler om minilön, där minoriteters rättigheter är svaga eller där det finns en syn om att turister värderas högre än den egna lokalbefolkningen.

Vad är social hållbarhet inom turism? Branschspecifika exempel

I resebranschen och besöksnäringen finns det några sociala hållbarhetsfrågor som är extra relevanta. Det här är några exempel

Säkerhet för personal och kunder

Föreskrifter, utbildningar, kontroller. Finns de på plats, är de kända, aktuella och hur efterlevs de?

Devil’s pool i Zambia vid Victriafallen. Långt ifrån säkert, varken för oss eller guiderna

Alkohol

Alkoholens närvaro och om/hur den konsumeras. Dricks det på ett osunt sätt som riskerar att vara farligt för den enskilda, går ut över andra gäster eller lokalbefolkningen?

Läs mer:

Vad är egentligen problemet med semester, alkohol och turism?
Lösningar på alkoholskador orsakade av turism

Minoriteters rättigheter

Att ta hänsyn till hur de påverkas av verksamheten. Är de en röst som lyssnas till, har de möjlighet att påverka verksamhetens utformning och gagnas de något om det tjänas pengar på deras levene och traditioner?

Läs mer:

Urufolket, en turistattraktion i Titicacasjön?

Vad är social hållbarhet inom turism
Titicacasjön med Urufolket och dess flytande öar. Skyddas och stärks de av turismen?
Hur kan den sociala hållbarheten för samer utvecklas?

Utbudet som erbjuds till kund

Vilka aktiviteter som erbjuds och hur det blir lätt för kund att välja rätt. Finns ohållbara alternativ eller har arrangören sållat bort de mest ohållbara och därmed aktivit förenklar för kunder att välja det hållbara?

Överturism och stora säsongsvariationer

Trycket på en viss plats och de människor som bor där kan vara oerhört ojämnt fördelat över tid. Vad görs för att sprida ut besökarna? Gör det begränsningar som sätter djur, natur och människor före möjligheten att tjäna mycket pengar?

Läs mer:

Turisterna anfaller – några tankar om massturism
Åtgärder mot massturism – innan en destination blir utbränd och måste sjukskriva sig

Vad är social hållbarhet inom turism
Överturismen med stora konsekvenser för lokalbefolkning och andra när den slår till

Samspelet med lokalbefolkningen

Tar företagen ansvar för att det finns dialog och arenor för lokalbefolkningen att dels komma tills tals och få möjlighet att gagnas av den verksamhet som bedrivs på platsen där de bor?

Porträttering och exotifiering av platser och personer

Vilka ord och bilder som används när vi ska sälja in eller berätta om en plats och dess personer. Är det subjektifierande snarare än objektifierande, finns extra omtanke om de som är utsatta, stereotypiserar eller breddar vi bilden?

Läs mer:

Självkritisk bildanalys: Vara vit, visa upp världen och vilja väl med ett kolonialt arv
Norrland – ett stereotypt resmål, en koloni och en identitet ingen är

Vad är Västerbotten för dig? Bara vacker natur?
Vad är social hållbarhet inom turism
Eller stora och moderna städer?

Nyfiken på att utveckla turismbranschen?

Om du har läst enda hit och kanske jobbar inom resebranschen eller besöksnäringen och känner att du är mer nyfiken på social hållbarhet och hur er verksamhet kan utvecklas i en mer social hållbar riktning. Välkommen till Lindavismer.se där jag förklarar mer om social hållbarhet och de tjänster jag erbjuder för att utveckla arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.